مقالات دریاکاو شامل سه بخش اخبار غواصی، اخبار شنا و اخبار DAN می باشد. این مقالات شامل اطلاعات تجربی  غواصان شرکت دریاکاو و استاندارد های جهانی می باشد.

اخبار غواصی

به بررسی استاندارد های غواصی، اصول آموزش غواصی، بررسی تمام زوایای غواصی تفریحی، غواصی تجاری، غواصی نظامی می پردازد. همچنین در این بخش از مقالات ابزار و تجهیزات غواصی مورد بررسی قرار می گیرد و برترین  محصولات برای مخاطبان معرفی می گردد. اصطلاحات غواصی را در ایم بخش فرا بگیرید.

اخبار شنا

اخبار شنا شامل آموزش شنا، فواید شنا برای سنین مختلف، مضررات و فواید آب درمانی، چگونگی از بین بردن ترس از آب و شنا در عمق و معرفی ابزار کمکی شنا می باشد.

اخبار DAN

اخبار DAN از جدید ترین استاندارد های شبکه هشدار غواصان اروپا تامین محتوا می شود. جدید ترین اخبار غواصی در زمان شیوع کرونا، چگونگی ضد عفونی کردن تجهیزات غواصی و…. را در این بخش مطالعه کنید.

فهرست