دوره شناور سازی و نجات سالویج

چگونگی پیدایش دوره شناور سازی و نجات سالویج  را در تاریخ باید جستجو کرد؛ در گدشته در پی غرق شدگی در دریا ها و اقیانوس ها، افراد شناور در محل سعی در نجات جان افراد و کنترل شرایط می کردند. اما به جهت نا آشنایی این افراد شناور با اصول ها و نکات، احتمال بسیار بالایی برای یک خطا و آسیب به کل سیستم احیا وجود داشت. اولین بار، دولت امریکا تصمیم گرفت تا آموزش و قوانین درستی را برای افراد یا اشیای مغروق وضع کند. امروزه، دوره های نجات تبدیل به یک تجارت شده است که بار معنوی بسیار زیادی نیز دارد. البته کسب هر گونه درآمد از این دوره وابسته به سطح علمی بالای غواصی، تجربه، میزان ریسک و شجاعت دارد. اگر  از تمام شرایط گفته شده برخوردار هستید؛ باید به عنوان آخرین نکته بدانید شما زمانی دستمزد خود را دریافت خواهید کرد که عملیات با موفقیت پایان یافته باشد.

 

 

 

 

 

 نکات شرکت در دوره شناور سازی و نجات سالویج

 • دوره شناور سازی، یک دوره کاملا تخصصی است که فقط به ارگان های دولتی ارائه می گردد.
 • مدرسین تدریس کننده، دوره های آموزشی را درخارج از ایران گذارنده اند.
 • شرکت کنندگان دوره ملزوم به داشتن دارای گواهینامه معتبر غواصی باشند.
عملیات نجات سالویج:

در این دوره، دانشجویان شناور طراحی و غرق شده در زیر آب را با فراگیری فنون و اصول مربوط به شناور سازی، شناور می نمایند.

دانش جویان دوره های آموزشی شناوری سازی و نجات سالویج با گذراندن با این دوره فیزیک و محاسبات هندسی در اعماق و کار با کیسه های شناور سازی را آموزش خواهند دید. پس از پایان دوره خواهند توانست با ابزار و آچار های زیر آبی کار کنند. بخشی از آموزش های دوره شناور سازی و سالویج آشنایی با تئوری های دوره سالویج خواهد بود. بنابراین در پایان دوره دانش آموختگان باید قادر به انجام فعالیت های زیر باشند.

 •  آشنایی با فیزیک و محاسبات هندسی در زیر آب
 • آشنایی و کار با ابزار و آچارهای زیر آبی
 • کار با کیسه های شناور سازی
 • آشنایی با مخاطرات سالویج
 • آشنایی با قوانین بین المللی سالویج

 

 

مدت و شرایط دوره:

 • مدت زمان دوره سالویج: 45 روز
 • تعداد شرکت کنندگان حداقل باید 10 نفرباشد.
 • محل برگزاری در دریای خزر یا خلیج فارس
فهرست