دوره کمک های اولیه اکسیژن پیشرفته

جهت شرکت در دوره کمک های اولیه اکسیژن پیشرفته بایستی در  دوره کمک های اولیه با اکسیژن برای آسیب های غواصی DAN شرکت کرده باشید و این دوره را با موفقیت گذرانده باشید. این دوره آموزشی به گونه ای طراحی شده است تا بتواند دانش آموختگان اکسیژن (DAN) را برای استفاده از MTV-100 و BVM (بسته به قوانین و مقررات محلی) آماده کند.

چرا باید دوره کمک های اولیه پیشرفته با اکسیژن را بگذرانیم؟

برنامه آموزشی دوره کمک های اولیه اکسیژن پیشرفته (DAN) برای آسیب های غواصی، به گونه ای طراحی شده است تا شرکت کنندگان بتواند مهارت های خود و دانش مورد نیاز جهت تکمیل مهارت‌های احیاء مقدماتی حیات (BLS) و احیاء قلبی و ریوی (CPR) را همراه با تکنیک های احیاء برای کمک به غواص آسیب دیده (و شخصی که قادر به تنفس نیست) ارتقاء دهند.

این دوره به دو بخش تقسیم شده است:

 • استفاده از ونتیلاتور دستی (MTV) (که به عنوان شیر احیاء نیز شناخته شده است).
 • استفاده از ماسک کیسه ای شیردار (BVM) .

با توجه به قوانین و مقررات محلی، ارائه دهندگان در استفاده از ونتیلاتور دستی (MTV) و ماسک کیسه ای شیر دار ( BVM)  بایستی آموزش های لازم را دریافت کرده باشند.

در پایان دوره، دانش آموختگان دریاکاو قادر خواهند بود:

 • دستورالعمل هایی را برای ارائه اکسیژن به غواصان آسیب دیده بدون تنفس؛ فهرست کنند.
 • غلظت ایده‌آل اکسیژن و عوامل موثر بر آن را مشخص کنند.
 • بازرسی و کنترل MTV  و BVM.
 • شرایط استفاده از  MTV و BVM را شرح دهند.
 • دستورالعمل های تهویه با MTV و BVM را فهرست کنند.
 • لیست مشکلات احتمالی مربوط به استفاده از  MTV و BVM را ذکر کنند.
 • ملاحظات مربوط به اکسیژن رسانی موثر با استفاده از MTV و BVM را فهرست کنند.
 • ویژگی های اکسیژن رسانی موثر با استفاده از  MTV و BVM را فهرست کنند.
 • مراحل تمیز کردن، ضد عفونی کردن و نگهداری  MTV و BVM را توضیح دهند.
 • ارزیابی ایمنی صحنه را انجام دهند.
 • مراحل انجام ارزیابی ایمنی صحنه را فهرست کنند.
 • ارزیابی راه هوایی، تنفس و گردش خون غواص آسیب دیده.
 • رفتاری دلسوزانه نسبت به غواص آسیب دیده.
 • ایجاد و نگهداری جریان هوا و تنفس (انجام تنفس نجات) برای غواص آسیب دیده.
 • جدا سازی و مونتاژ  MTV و BVM.
 • تکنیک صحیح جهت آزمایش  MTV و BVM, قبل از استفاده را نشان دهند.
 • نحوه استفاده از  MTV و BVM برای احیاء غواصانی که تنفس ندارند. (در طول تمرین این کار بر روی مانکن انجام می شود).
 • از  MTV جهت ارائه اکسیژن برای غواصانی که تنفس دارند استفاده شود.

 

* ماهیت و دامنه این دوره، محدود به آموزش برای دانش آموختگان کمک های اولیه با اکسیژن، (با استفاده از  MTV  و BVM) برای غواصان آسیب دیده ای که تنفس ندارند؛ میباشد.

*  آموزش جامع و کامل احیاء قلبی و ریوی (CPR) در این دوره گنجانده نشده است.

فهرست