آموزش غواصی دو ستاره**

در دوره آموزش غواصی دو ستاره به دلیل افزایش عمق و تاثیرات گاز نیتروژن، تاکید بیشتری بر تعداد غواصی فراگیران می شود. این دوره مطابق استاندارهای فدراسیون جهانی CMAS و زیر نظر فدراسیون غواصی کشور برگزار می گردد. ورود به این دوره تنها برای افرادی که گواهینامه یک ستاره CMAS را دارا باشند مجاز می باشد.

 

شرایط الزامی برای شرکت کنندگان در آموزش غواصی دو ستاره
  • حداقل 14 سال تمام
  • ارائه گواهی پزشکی
  • ارائه گواهینامه غواصی یک ستاره

 

شرایط دوره

  • طول دوره دو ستاره: حدودا 8 الی 10 روز
  • برگزاری کلاس تئوری آموزشی: 10 الی 15 ساعت
  • برگزاری جلسات عملی آموزشی:  20 الی 25 ساعت
  • غواصی در شب
  • تنظیم کنترل شناوری بصورت کاملا حرفه ای
  • قطب نما خوانی جهت یابی در زیر آب
  • غواصی تا عمق 30 متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست