پزشکی غواصی برای غواصان

DMFD چیست؟ این دوره برای کسانی طراحی شده است که می خواهند در مورد فیزیولوژی و ایمنی غواصی اطلاعات بیشتری کسب کنند. این دوره بر اساس متون ایمنی برای غواصان و کمک های اولیه غواصی طراحی شده است. هر بخش از این دوره جنبه متفاوتی از ایمنی غواصی و پزشکی را که برای غواصان مهم میباشد توضیح می دهد.

دوره DMFD شامل بخش های متفاوتی می باشد، اما قانون خاصی برای تکمیل تمام بخش ها وجود ندارد. DMFD دوره ای است با انعطاف پذیری فراوان که شما می توانید تمام بخش های آموزشی را به عنوان یک دوره چند روزه فرا گیرید.

 

مدت زمان برگزاری دوره پزشکی غواصی

  • 6-8 ساعت
فهرست