تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO

تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO، دوره ای در سطح  پیشرفته همراه با آموزش های اضافی برای افرادی است که با موفقیت دوره کمک های اولیه اکسیژن (DAN) را برای مصدومیت های مربوط به غواصی در طی دو سال گذشته (24 ماه) به پایان رسانده اند.

این دوره، شامل تشخیص و ارزیابی عصبی در محل برای غواصان می باشد. همچنین شامل دوره ای در سطح پیشرفته همراه با آموزش های اضافی برای افرادی است که با موفقیت دوره کمک های اولیه اکسیژن (DAN) را برای مصدومیت های غواصی در طی دو سال گذشته (24 ماه) به پایان رسانده اند، برگزار می شود.

برنامه تشخیص و ارزیابی عصبی درمحل (DAN) برای مهیا کنندگان برنامه غواصی (مهیا کنندگان تشخیص و ارزیابی عصبی درمحل (DAN) )طراحی شده است تا بتوانند:

 • دانش کافی نسبت به علائم هشدار دهنده اضطراری غواصی را به روز رسانی کنند.
 • شناسایی زمان مناسب جهت تشخیص و ارزیابی عصبی در محل.
 • تشخیص و انجام ارزیابی عصبی در محل.

 

نتایج فراگیری دوره تشخیص و ارزیابی عصبی در محل:

در پایان این دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

 • قادر به درک و تشخیص علائم هشداردهنده مشترک بیماری برداشت فشار در غواصان.
 • تاریخ غواصی را جهت تعیین زمان مناسب برای انجام کامل تشخیص و ارزیابی عصبی در محل در نظر بگیرند.
 • جهت تشخیص و ارزیابی عصب شناسی کامل در محل، از فرم تشخیص و ارزیابی عصبی در سایت استفاده کنید

توسعه دانش(بخش تئوری):

 • بررسی بیماری برداشت فشار
 • هدف از تشخیص و ارزیابی عصبی در محل
 • پنج ناحیه ای که به عنوان بخشی ازتشخیص و ارزیابی عصبی در محل مورد ارزیابی قرار گرفته است، عبارتند از:
 • عملکرد ذهنی
 • اعصاب جمجمه
 • مهارت حرکتی ( توانائی )
 • عملکرد حسی
 • تعادل و هماهنگی

توسعه مهارت ها (بخش عملی):

 • تشخیص تاریخ
 • تشخیص علائم حیاتی
 • عملکرد ذهنی
 • هشیاری
 • گفتار و زبان
 • آشنا سازی به زمان و مکان
 • قضاوت
 • حافضه کوتاه مدت
 • استدلال انتزاعی
 • محاسبات
 • اعصاب جمجمه
 • کنترل چشم
 • کنترل صورت
 • احساسات صورت
 • شنوایی
 • مهارت حرکتی ( توانائی )
 • شانه ها ( ماهیچه سه گوش دلتوئید )
 • عضله دوسر
 • ماهیچه سه سر
 • گسترش ( وسعت ) انگشت
 • قدرت ( توانائی ) گرفتن
 • عضلات ران
 • چهار عضله غالب در جلوی ران
 • عضلات عقب ران ( زردپی طرفین حفره پشت زانو )
 • پاها
 • عملکرد حسی
 • لمس آرام
 • لمس سریع
 • تعادل و هماهنگی
 • پیاده روی (راه رفتن)
 • انگشت – بینی ( تست هماهنگی )
فهرست