1. خانه
 2. /
 3. آموزش
 4. /
 5. تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO

تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO

تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO

تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO، یک برنامه سطح پیشرفته با آموزش های اضافی برای افرادی است که با موفقیت دوره کمک های اولیه اکسیژن (DAN) را برای مصدومیت های دوره غواصی در طی دو سال گذشته (24 ماه) به پایان رسانده اند.

این دوره، شامل تشخیص و ارزیابی عصبی در محل برای غواصان می باشد. همچنین شامل یک برنامه سطح پیشرفته با آموزش های اضافی برای افرادی که با موفقیت دوره کمک های اولیه اکسیژن (DAN) را برای مصدومیت های غواصی در طی دو سال گذشته (24 ماه) به پایان رسانده اند، برگزار می شود.

برنامه تشخیص و ارزیابی عصبی درمحل (DAN)برای مهیا کنندگان برنامه غواصی (مهیا کنندگان تشخیص و ارزیابی عصبی درمحل(DAN) طراحی شده است تا :

 • دانش علائم هشدار دهنده اضطراری غواصی را به روز رسانی کنند.
 • شناسایی زمانی که مناسب برای تشخیص و ارزیابی عصبی در محل باشد.
 • تشخیص و ارزیابی عصبی در محل انجام شود.

 

 

نتایج فراگیری  دوره ی تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO :

در پایان این دوره، تشخیص و ارزیابی عصبی برای غواصان در محل( DAN ) شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

 • درک و تشخیص علائم هشداردهنده مشترک بیماری برداشت فشار
 • تاریخ غواصی را برای تعیین زمان مناسب جهت انجام کامل تشخیص و ارزیابی عصبی در محل رادر نظر بگیرید
 • برای تشخیص و ارزیابی عصب شناسی کامل در محل ، از لوح تشخیص و ارزیابی عصبی در سایت استفاده کنید

توسعه دانش

 • بررسی بیماری برداشت فشار
 • هدف از تشخیص و ارزیابی عصبی در محل
 • پنج ناحیه ای که به عنوان بخشی ازتشخیص و ارزیابی عصبی در محل مورد ارزیابی قرار گرفته است، عبارتند از:
 • عملکرد ذهنی
 • اعصاب جمجمه
 • مهارت حرکتی ( توانائی )
 • عملکرد حسی
 • تعادل و هماهنگی

 

توسعه مهارت ها

 • گرفتن تاریخ
 • گرفتن نشانه های حیاتی
 • عملکرد ذهنی
 • هوشیاری
 • گفتار و زبان
 • آشنا سازی به زمان و مکان
 • قضاوت
 • حافضه کوتاه مدت
 • استدلال انتزاعی
 • محاسبات
 • اعصاب جمجمه
 • کنترل چشم
 • کنترل صورت
 • احساسات صورت
 • شنوایی
 • مهارت حرکتی ( توانائی )
 • شانه ها ( ماهیچه سه گوش دلتوئید )
 • عضله دوسر
 • ماهیچه سه سر
 • گسترش ( وسعت ) انگشت
 • قدرت ( توانائی ) گرفتن
 • عضلات ران
 • چهار عضله غالب در جلوی ران
 • عضلات عقب ران ( زردپی طرفین حفره پشت زانو )
 • پا ها
 • عملکرد حسی
 • لمس نرم
 • لمس تند (سریع )
 • تعادل و هماهنگی
 • پیاده روی ( راه رفتن )
 • انگشت – بینی – انگشت ( تست هماهنگی )

 

 

فهرست