1. خانه
 2. /
 3. آموزش
 4. /
 5. HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی

HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی

HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی

دوره HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی توسط موسسه DAN طراحی شده است. این دوره برای شناخت موجودات خطرناک دریایی، پیش گیری از آسیب ها و اقدامات اولیه درمانی می باشد. تمامی غواصان، دریانوردان، صیادان و گردشگران دریایی می توانند با طی نمودن این دوره ایمنی را برای خود و همراهانشان فراهم نمایند. اخذ گواهی نامه دوره احیا مقدماتی BLS و دوره FIRST AID قبل از ورود به این دوره الزامی می باشد.

هدف و مقصود از دوره:

اهداف این دوره آموزش به غواصان و غیر غواصان برای یاد گیری فنون کمک های اولیه ناشی از صدمات موجودات دریایی است. همچنین این دوره غواصان را با خطرات بالقوه موجودات زیر آب و نحوه پرهیز از آنها را می آموزد. علاوه بر موارد یاد شده این برنامه آموزشی فرصتی استثنایی برای تجارب قبلی غواصان و مدرسین غواصی فراهم می سازد.

 

اهداف آموزشی

توانایی های که پس از طی دوره HMLI کسب خواهید نمود:

 • شناسایی چهار نوع از آسیب های خطرناک دریایی
 • شناختن حداقل پنج گونه جانوری خطرناک در دریا
 • شناسایی پنج علامت هشدار دهنده از سمت موجودات خطرناک دریایی
 • مدیریت و روش کمک های اولیه به فرد آسیب دیده از سوی موجودات سمی دریایی
 • یاد گیری نام سه موجود زیر آبی که غواصان را گاز می گیرند
 • فراگیری دو علامت هشدار دهنده از سوی حیوانات دریایی که گاز می گیرند
 • نحوه مدیریت و امداد رسانی به فرد گاز گرفته شده بوسیله موجودات دریایی
 • یادگیری نام حداقل سه حیوان دریایی که نیش می زنند
 • شناسایی حداقل چهار علامت هشدار از سوی حیوانات دریایی که نیش می زنند
 • یادگیری کمک های اولیه برای زخم های ناشی از سایش و خراش توسط آبزیان دریایی
 • تشخیص دو نوع عمومی مسمومیت ناشی از غذاهای دریایی سمی
 • شناسایی نام حداقل سه موجود دریایی که با خوردن آن دچار مسمومیت غذایی می شویم
 • فراگیری سه علامت هشدار دهنده فرد مسموم شده با غذاهای دریایی
 • یادگیری و توضیح دلایل شما برا مشکوک شدن به مسمومیت یک فرد به پزشک متخصص
 • توصیف روش های مناسب برای مدیریت و کمک های اولیه به فرد مسموم شده با غذاهای دریایی
 • فراگیری ارزیابی صحنه
 • نحوه لیست کردن مراحل ارزیابی ایمنی صحنه
 • ارزیابی راه تنفس، تنفس و گردش خون فرد آسیب دیده ABC
 • نحوه برخورد مناسب با فرد مصدوم
 • چک کردن راه تنفس و تنفس دهان به دهان فرد مسموم
فهرست