صدمات ناشی از موجودات دریایی خطرناک

دوره HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی توسط موسسه DAN طراحی شده است. این دوره برای شناخت موجودات خطرناک دریایی، پیش‌گیری از آسیب‌ها و اقدامات اولیه درمانی می باشد. تمامی غواصان، دریانوردان، صیادان و گردشگران دریایی می توانند با طی نمودن این دوره ایمنی را برای خود و همراهانشان فراهم نمایند. اخذ گواهی نامه دوره احیا مقدماتی BLS قبل از ورود به این دوره الزامی می باشد.

هدف دوره

اهداف این دوره آموزش به غواصان و غیر غواصان جهت یادگیری فنون کمک های اولیه ناشی از صدمات موجودات دریایی می باشد. همچنین این دوره غواصان را با خطرات غواصی و خطرات بالقوه موجودات زیر آب و نحوه پرهیز از به خطر انداختن جان را می آموزد. علاوه بر موارد یاد شده این برنامه آموزشی فرصتی استثنایی برای تجارب قبلی غواصان و مدرسین غواصی فراهم می سازد.

با شرکت در این دوره، قادر به دریافت گواهینامه بین المللی قابل ارائه در تمام نقاط دنیا می باشید.

توانایی های که پس از دوره HMLI کسب خواهید نمود:

 • شناسایی چهار نوع از آسیب های خطرناک دریایی
 • شناختن حداقل پنج گونه جانوری خطرناک در دریا
 • شناسایی پنج علامت هشدار دهنده از سمت موجودات خطرناک دریایی
 • مدیریت و روش کمک های اولیه به فرد آسیب دیده از سوی موجودات سمی دریایی
 • یادگیری نام سه جانور خطرناک دریایی که غواصان را گاز می گیرند
 • فراگیری دو علامت هشدار دهنده از سوی موجودات دریایی که گاز می گیرند
 • نحوه مدیریت و امداد رسانی به فرد گاز گرفته شده بوسیله موجودات دریایی
 • یادگیری نام حداقل سه موجود دریایی که نیش می زنند
 • شناسایی حداقل چهار علامت هشدار از سوی موجودات دریایی که نیش می زنند
 • یادگیری کمک های اولیه برای زخم های ناشی از سایش و خراش توسط آبزیان دریایی
 • تشخیص دو نوع عمومی مسمومیت ناشی از غذاهای دریایی سمی
 • شناسایی نام حداقل سه موجود دریایی که با خوردن آن دچار مسمومیت غذایی می شویم
 • فراگیری سه علامت هشدار دهنده فرد مسموم شده با غذاهای دریایی
 • یادگیری و توضیح دلایل شما برا مشکوک شدن به مسمومیت یک فرد به پزشک متخصص
 • توصیف روش های مناسب برای مدیریت و کمک های اولیه به فرد مسموم شده با غذاهای دریایی
 • فراگیری ارزیابی صحنه
 • نحوه لیست کردن مراحل ارزیابی ایمنی صحنه
 • ارزیابی راه تنفس، تنفس و گردش خون فرد آسیب دیده ABC
 • نحوه برخورد مناسب با فرد مصدوم
 • چک کردن راه تنفس و تنفس دهان به دهان فرد مسموم
فهرست