کفی شنا

 کفی شنا کفی شنا یکی از لوازم کمکی شنا می باشد که جنس آن از پلاستیک است. کفی شنا معمولا دارای شیار هایی است تا بتواند مقداری از آب را از خود عبور دهد. این وسیله شامل بندهایی است که بر روی آن متصل می باشد. این بند ها با هدف اتصال کفی شنا با د…