فین شنا

فین شنا در تقویت عضلات پا و همچنین اصلاح حرکت در آب بسیار مفید است. فین های شنا به دو دسته قدرتی برای تقویت پا و سرعتی برای رکود زدن بسیار ضروری است

نمایش یک نتیجه