فاقد تصویر شاخص
دریاکاو به عنوان اولین مجموعه ارائه دهنده دوره های آموزشی DAN اروپا در ایران فرایند آموزشی خود را شروع کرد. متقاضیان میتوانند برای ثبت نام با دفتر شرکت دریاکاو تماس حاصل نمایند.
milad mohsennejad
X