BLS دروه

پشتیبانی اولیه از حیات (BLS)

دوره پشتیبانی اولیه از حیات DAN نه تنها به غواصان و غیر غواصان آموزش می دهد که گردش خون فردی را که دچار ایست شده است را احیا کنند، بلکه می توانند از بروز چنین حالتی برای افراد نیز جلوگیری نمایند. همچنین، خونریزی خارجی، خفگی و شوک می توانند منجر به مشکلات شدید در گردش خون و تنفس شوند. در صورت بروز چنین حوادثی، دوره پشتیبانی اولیه از حیات DAN شما را به واکنش اصولی و درست و به موقع عمل کردن در زمان وقوع حادثه آماده می نماید.

اهداف کلی دوره

دوره پشتیبانی اولیه از حیات بیانگر آموزش سطح اولیه بوده و بگونه ای طراحی شده که شرکت کنندگان در دوره ضمن درخواست همزمان کمک از سیستم اورژانس پزشکی، در ارتباط با ارایه اصول پشتیبانی اولیه از حیات (BLS) مصدومان بزرگسال تعلیم خواهند دید.

دوره ارایه دهندگان پشتیبانی اولیه از حیات DAN (ارایه دهنده BLS) جهت آموزش دانش و مهارت های مورد نیاز ارایه پشتیبانی اولیه از حیات (BLS) مصدومان بزرگسال طراحی شده است. پشتیبانی اولیه از حیات از چندین روش کمک های اولیه تشکیل شده است که از حیات فرد مصدوم پشتیبانی می کند (یا حیات را بر می گرداند). در پایان دوره ارایه دهندگان پشتیبانی اولیه از حیات DAN قادر خواهند شد که شرایط اضطراری را تشخیص دهند، از سیستم اورژانس پزشکی درخواست کمک کنند و همزمان که منتظر ورود دستگاه AED یا پشتیبانی پیشرفته از حیات به صحنه هستند اقدام به ارایه سریع پشتیبانی اولیه از حیات کنند. دسترسی سریع به اورژانس و ارایه سریع پشتیبانی اولیه از حیات دو حلقه از چهار حلقه در زنجیره بقا است.

اهداف جزیی دوره

در پایان این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند شد که:

· آناتومی و فیزیولوژی کلی بدن را شرح دهند

· چهار حلقه زنجیره بقا را نام ببرند

· اهمیت چرایی ارایه BLS را شرح دهند

· هدف از اجرا BLS و احیا را توضیح دهند

· شناسایی خطرات صحنه و انجام ارزیابی ایمنی صحنه

· از خود در مقابل انتقال عفونت از مصدوم حفاظت کنند

· چگونگی ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را شرح دهند

· چگونگی جلوگیری از انبساط معده را توصیف نمایند

· واکنش مصدوم را بررسی کنند

· به فرد مصدوم قوت قلب دهند

· راه هوایی مصدوم را باز کنند

· تنفس طبیعی مصدوم را بررسی کنند

  • چگونگی درخواست کمک از سیستم اورژانس پزشکی

· انجام ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی (CPR)

· مزایای استفاده از محافظ صورت و ماسک احیا را نام ببرند

· مزایای بهره گیری از اکسیژن در خلال عملیات احیا را شرح دهند

· اهمیت استفاده از شوک قلبی (defibrillation) را شرح دهند

· شایع ترین دلایل بروز خفگی را بیان کنند

· تفاوت بین انسداد راه هوایی خفیف و شدید را شرح دهند

· مراقبت از فردی که دچار خفگی شده است را انجام دهند

· چرایی در وضعیت بهبودی قرار دادن یک فرد بیهوش و در حال تنفس را بیان کنند

· یک فرد بیهوش و در حال تنفس را در وضعیت بهبودی قرار دهند

· عملکرد خون را شرح دهند

· از خونریزی شدید خارجی مراقبت کنند

· شوک را تعریف کنند

· حد اقل 3 دلیل بروز شوک را نام ببرند

· حداقل 7 نشانه هشدار دهنده شوک را نام ببرند

· مراقبت از فرد دچار شوک ­را انجام دهند

تهران- خیابان موحد دانش

  • ایمیل: info@daryakav.com
  • تلفن : 02126140593
  • همراه : 09122008600

لینک های سریع

فروشگاه دریاکاو

عرضه و فروش لوازم و تجهیزات غواصی و شنا
new_ico_3.png
کلیه حقوق متعلق به شرکت دریاکاو میباشد .طراحی و توسعه تیم طراحی دریاکاو©

جستجو در سایت