فاقد تصویر شاخص
آموزش غواصی سه ستاره هدف از آموزش غواصی سه ستاره افزایش و ارتقاء توانایی های یک غواص ورزشی دو ستاره برای برنامه ریزی عملیات غواصی بدون برداشت فشار تا عمق ۴۰ متر است. در این دوره آموزشی فرد متقاضی به ...
admin
فاقد تصویر شاخص
آموزش غواصی دو ستاره در دوره آموزش غواصی دو ستاره بدلیل افزایش عمق و تاثیرات گاز نیتروژن، تاکید بیشتری بر تعداد غواصی فراگیران می شود. این دوره مطابق استاندارهای فدراسیون جهانی CMAS و زیر نظر فدراسیون غواصی کشور برگزار می ...
دریا کاو
فاقد تصویر شاخص
آموزش غواصی یک ستاره از آنجا که آموزش غواصی یک ستاره آغاز ورود علاقه مندان غواصی به دنیای زیر آب است ارائه یک دوره آموزشی کامل و زیر نظر مدرس مجرب بسیار الزامی می باشد. این دوره بر اساس استانداردهای ...
دریا کاو
X